Coachen

Durven

Het is niet altijd eenvoudig om nieuwe kennis en vaardigheden op de werkvloer in praktijk te laten brengen. Veranderen is geen kunstje, maar heeft te maken met begrijpen, houding en gedrag. Een coach op de werkvloer kan op dit gebied wonderen verrichten. Savenije Training & Advies benaderd coachen als een proces van laten gebeuren, laten ontstaan. Van moeten naar willen, van personeel naar medewerkers: daar zetten wij op in.

Doen

Aan de hand van uw coachvraag krijgt u vanuit observeren, feedback waarmee u uw vaardigheden verder kunt verbeteren. Op de werkvloer in uw eigen omgeving ontvangt u tips, die u helpen tijdens uw werkzaamheden.
Het Persoonlijke gedragsprofiel van Q4 kan daarbij een heel goed hulpmiddel zijn, om die coachvraag duidelijk te krijgen.