Refresh Yourself

Alles weer op scherp

Ondernemers en managers herkennen bij zichzelf de behoefte aan training. Om nieuwe inzichten en vaardigheden te verkrijgen en daardoor effectief leiding te kunnen geven. Vaak zijn de aangeboden opleidingen voor hen te lang of sluiten onvoldoende aan bij de vraag. Daarbij zijn tijd en kosten zijn veel genoemde tegenargumenten.

Savenije Training & Advies heeft een programma ontwikkelt dat aansluit bij veel genoemde vragen van ondernemers. 
Tijdens 5 bijeenkomsten in kleine groepen samen aan de slag. Delen met en leren van elkaar werkt zeer inspirerend en biedt nieuwe uitdagingen om succesvol te ondernemen. Scherp en confronterend, want het is om er beter van te worden. Ontspannen, open en vertrouwd, om van en met elkaar te leren.

1 Doelgericht ondernemen

Wat is mijn visie? 
Waar sta ik en waar wil ik naar toe met mijn bedrijf?
Wat moet er gedaan worden om mijn gestelde doel te bereiken?
Mijn rol als leidinggevende is bepalend. 
Resultaat: Bewustwording omtrent de voordelen van visie- en doelgericht werken.

2 Communicatie

Ik communiceer voortdurend de gehele dag
Is het effectief en efficiënt?
Ik ontvang een Persoonlijk DISC-profiel, waarmee ik inzicht krijg in mijn communicatie. 
Resultaat: Mijn communicatieve vaardigheden versterken, waardoor ik prettiger kan samenwerken aan betere resultaten.

3 Praktisch leidinggeven

Ik heb behoefte aan de ideale stijl van leidinggeven. 
Een goede leidinggevende weet zijn gedrag aan te passen aan de situatie en aan de verschillende medewerkers. Tijdens deze training ga ik op zoek naar mijn voorkeursstijl en worden praktijksituaties geoefend. 
Resultaat: Ik kan effectief leiding geven en daarmee meer rendement uit mijn team halen.

4 Efficiënt omgaan met tijd

Geen tijd’ is de meest genoemde reden om zaken niet te doen die wel gedaan (hadden) moeten worden. 
Daarmee is ‘geen tijd’ de belangrijkste remmende factor in de ontwikkeling van mijn bedrijf. 
Deze training levert geen extra tijd op, maar biedt mij aanknopingspunten om in een korter tijdsbestek meer van mijn doelen te bereiken.
Resultaat: Mijn persoonlijke effectiviteit vergroten.

5 Graag gedaan!

Klantgerichtheid begint bij jezelf! 
Een goed product alleen is vaak niet voldoende. 
Klanten vragen niet, die stellen eisen! Beleving is het centrale woord tijdens deze training. 
Resultaat: Bewustwording van mijn eigen invloed op succesvol verkopen.

Snel, maatwerk en betaalbaar. 

Neem nu contact op