Training Communicatie

Helder en direct

We communiceren voortdurend, zowel verbaal als non-verbaal. Allerlei communicatiemomenten de gehele dag. Met klanten, collega’s, leveranciers. Tijdens werkoverleg, een vergadering of presentatie enzovoort. Om er voor te zorgen dat we elkaar begrijpen en de boodschap goed kunnen overbrengen zijn communicatieve vaardigheden essentieel. Doorgaans zijn we ons echter niet bewust van hoe we ons gedragen en wat voor een effect we daarmee kunnen hebben op anderen. Door je bewust te worden van de eigen communicatiestijl, kunt u uw effectiviteit vergroten en op een prettigere manier contact hebben met andere mensen.


Onderwerpen die o.a aan bod komen 

- Communicatiemodel
- Verbale en non-verbale communicatie
- Eigen stijl van communiceren
- Luisteren, samenvatten en doorvragen
- Vraagtechnieken
- Onderscheid feiten en interpretaties
- Feedback geven en feedback ontvangen

Aangezien we niet allemaal dezelfde stijl van communiceren hebben, wordt tijdens de training vanuit de persoonlijke stijl gewerkt en vooral die nog effectiever te maken. Door middel van praktische oefeningen leert u nieuwe vaardigheden toe te passen in de eigen praktijk. De training is persoonlijk, intensief en uitdagend en zal doorwerken op verschillende terreinen van uw leven.

Wat het u oplevert

Deze training versterkt uw communicatieve vaardigheden en leert u effectiever te communiceren. Uw zelfvertrouwen groeit daardoor en maakt u heldere keuzes omtrent de manier van communiceren. Zonder anderen uit het oog te verliezen of tegen het hoofd te stoten. Door een frisse kijk en goede feedback op uw communicatiestijl leert u uw sterke en zwakke kanten kennen.

 

Neem nu contact op