Training Situationeel leidinggeven

Meer wegen leiden naar.....

Leidinggevenden hebben vaak behoefte aan de ideale stijl van leidinggeven. Maar een stijl
die het in alle situaties goed doet, bestaat niet. Een goede leidinggevende weet zijn gedrag aan te passen aan de omstandigheden en aan de verschillende medewerkers.
Situationeel Leidinggeven betekent dat er, afhankelijk van de situatie, uit verschillende
manieren van omgang met medewerkers gekozen kan worden. 
Zo zal er anders opgetreden moeten worden naar een ongemotiveerde werknemer die steeds de kantjes eraf loopt, dan naar een gemotiveerde medewerker die een compliment verdient.

Dit betekent dat u als leidinggevende steeds kiest voor een afstemming tussen
relatiegerichtheid en taakgerichtheid. De mate waarin de aspecten worden toegepast moet
in de gaten gehouden worden. Afhankelijk van de situatie zal een combinatie van bovenstaande aspecten tot een effectief resultaat leiden.
De taak‐ en relatieaspecten kunnen gecombineerd worden tot vier hoofdgroepen; de vier
stijlen van leidinggeven. Elk van deze stijlen hoort bij een bepaald competentieniveau van de
medewerker.

 

Resultaat

Tijdens deze training gaat u op zoek naar uw voorkeursstijl en vanuit die wetensschap, worden praktijksituaties geoefend om er achter te komen of er andere manieren wellicht efficiënter zijn dan de voorkeursstijl. 
De eigen voorkeursstijl wordt niet verandert, die is altijd goed. U heeft vaardigheden die het u mogelijk maken, om efficienter en effectiever leiding te geven

Direct toepasbaar in de praktijk.

 

Neem nu contact op