Workshops

Aanscherpen en uitdagen

Tijdens deze korte workshops kunnen u en/of uw medewerkers iets beleven rondom een specifiek onderwerp. Ergens bewust van maken en handvatten aan te reiken. Ideaal, wanneer het niet mogelijk is om alle medewerkers voor langere tijd tegelijk van de afdeling te houden. 
De workshop is ook in te zetten als onderdeel van een vergadering of tijdens een themadag, als onderdeel van een ontspannen dag of als afsluiter van de week etc.

Deze workshops zijn gericht op beleving, bewustwording, inzicht, plezier, inspiratie en motivatie.
De deelnemers zijn actief bezig en worden zich bewust van hun eigen invloed op succes.

Een eigen onderwerp? Geen probleem! Maatwerk is een sleutelbegrip bij Savenije Training & Advies.

Hieronder enkele workshops. 

undefined

Workshop: DISC

Ons gedrag en communicatie heeft veel invloed op onze effectiviteit. We werken of leven meestal niet alleen, maar zijn wel afhankelijk van wat ons gedrag doet bij andere mensen. 
Wat voor de één duidelijk communiceren is, is voor de ander te confronterend. Wil de één graag alle achtergronden weten, duurt de ander dat allemaal véél te lang. Herkenbaar...?

Deze workshop geeft u een eerste inzicht in ons gedrag aan de hand van het DISC-model. U gaat op zoek naar uw persoonlijke gedragsstijl. Interactief, soms confronterend, maar met humor en respect.

Na deze workshop heeft u kennis gemaakt met de diverse gedragsstijlen, u weet meer over uw eigen stijl en over andere stijlen. Tevens weet u hoe u effectiever kunt communiceren met verschillende stijlen.

Na deze workshop zult u meer willen weten van uw voorkeursstijl. Een officiële erkende persoonlijke stijl analyse kunt u dan tegen een voordelig tarief aanvragen. Deze analyse geeft u inzicht in uw manier van communiceren en helpt u prettiger samen werken en samen leven. 

Duur 2 uur
Aantal deelnemers 6 tot 15
Neem nu contact op

undefined

Workshop: Visie bepalen en vertalen

Organisaties met een gezamenlijk gedragen visie zijn effectiever. Zonder gezamenlijke visie doet iedereen maar wat zonder zicht te hebben op waar prestaties toe leiden. Werken met een gezamenlijke visie leidt tot enthousiasme, succes en meer effectiviteit. 
Iedere manager weet eigenlijk wel dat dit zo is, maar hoe krijg ik die visie helder, voor mezelf en de medewerkers?
 
In een aangename sfeer ervaren ze even hoe het voelt om te werken zonder visie. Daarna gaan ze werken aan een gezamenlijke visie, in teamverband en het effect van de eigen invloed. 

Na deze workshop begrijpt u dat het kennen van de organisatiedoelstelling de kans op het bereiken hiervan vergroot. U voelt het enthousiasme en de positieve energie van samenwerking in het team en kunt de leerpunten direct kunnen toepassen op de organisatie
Duur 3 uur
Aantal deelnemers max 10

Neem nu contact op

undefined

Workshop: Time

Geen tijd’ is, ook binnen uw organisatie de meest genoemde reden om zaken niet te doen die wel gedaan (hadden) moeten worden. Daarmee is ‘geen tijd’ ogenschijnlijk de belangrijkste remmende factor in de ontwikkeling van de mensen en de organisatie. ‘Harder werken’ heeft dan geen zin, maar ‘anders werken’ wel.

Deze workshop levert uiteraard geen extra tijd op. Het biedt u wel een andere kijk op uw huidige tijdsbesteding en aanknopingspunten om in een korter tijdsbestek meer van uw doelen te bereiken. Kortom, om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten.
 
Deze workshop biedt u hulpmiddelen om keuzes te maken die meer balans brengen in de verschillende vorm van tijdsbeleving. Met de gemaakte keuzes is een goede planning een begin van meer efficiëntie en effectiviteit. Deze twee samen vormen optimaal tijdgebruik. U zult tijd anders beleven. 
Duur 2 uur
Aantal deelnemers 5 tot 12

Neem nu contact op

undefined

Workshop: Klantgericht communiceren

Ons gedrag en communicatie heeft veel invloed op onze effectiviteit. We werken of leven meestal niet alleen, maar zijn wel afhankelijk van wat ons gedrag doet bij andere mensen. 

Leidinggevenden en medewerkers zijn zich niet altijd voldoende bewust van het effect hun gedrag of communicatie, kan hebben op de beleving van de klant. Naast het aanwezige vakmanschap en de motivatie, is de communicatie zeker zo belangrijk m.b.t. de klanttevredenheid.

Om hier een bewustwording te creëren van de eigen invloed op die tevredenheid een praktische workshop om stil te staan bij communicatie, verbaal en non-verbaal, luisteren, doorvragen en omgaan met emoties.

Duur 2-3 uur
Aantal deelnemers 6 tot 10

Neem nu contact op