Maatwerk door meedenken

Fans creëren door maatwerkoplossingen te bieden en verwachtingen te overtreffen

Dit doen wij door samen met u, uw wensen ten aanzien van training en advies en uw probleemstelling duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens formuleren wij een plan van aanpak, resultaatgericht op drie aspecten: klanten, medewerkers en processen. 
De trainingen en/of coachingtrajecten die onderdeel uitmaken van dit plan, zijn altijd praktijkgericht en worden op maat verzorgd. 
Daarnaast biedt Savenije Training & Advies altijd net iets meer dan verwacht door te anticiperen op de doelgroep en situatie..

Wat kunt u verwachten?

Trainingen en/of coachtrajecten waarbij houding en gedrag centraal staan en Resultaat met een grote R geschreven wordt. Savenije Training & Advies heeft begrippen als klantgerichtheid en Rendement hoog in het vaandel. Bovendien geloven wij in de flexibiliteit en groeikracht van mensen. Dat geloof is gebaseerd op de vele positieve resultaten die wij op dit gebied boeken. 
Van moeten naar willen!

undefinedOnze werkwijze

Een authentieke trainer/coach, die op basis van eigen praktijkervaring, opleiding en kennis, zaken eenvoudig weet te houden en door interactie tot de kern komt. Die het denkproces bij mensen stimuleert om tot nieuwe of vernieuwde inzichten te komen. Verworven kennis die bovendien direct toepasbaar is in de praktijk. 

Sleutelbegrippen die Savenije Training & Advies kenmerken, zijn:

  • Passie & Plezier                    
  • Mens- & Resultaatgericht               
  • Samen & Eigentijds              
  • Positief & Energie           
  • Scherpte & Respect     
  • Context & Maatwerk         

Onze werkwijze sluit naadloos aan bij wat uw onderneming nodig heeft om succesvol te opereren. 

Savenije training & Advies beschikt over een netwerk van specialisten, trainers en trainingsacteurs. Naast samenwerking gebruiken wij dit netwerk ook voor reflectie, kwaliteitsbewaking en inspiratie.